+ Giò Chả Ước Lễ Hà Đông, Hà Nội Hotline: 093.8850.986