Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng
Giò Đà Điểu Tài Lộc Ước Lễ  × 4 1.200.000 
Giò Bò Ước Lễ  × 2 500.000 
Giò Chả Cá Hồi  × 2 1.000.000 
Giò Hoa Ngũ Sắc  × 3 750.000 
Tổng phụ 3.450.000 
Tổng 3.450.000 
  • Đơn hàng sẽ bị tạm giữ cho tới khi bạn chuyển tiền vào tài khoản của chúng tôi!